NUJİN KADIN EVİ EĞİTİMLERİ
30 Kasım 2018

NUJİN KADIN EVİ EĞİTİMLERİ

Nujin Kadın Evi’de 19 Eylül – 11 Ekim tarihleri arasında toplamda 4 gün ve 6 saat eğitim, Şemdinli Devlet Hastanesi uzman psikoloğu Hasibe Tekşan tarafından toplumda bilinçlendirme ve kazanım sağlama amacıyla yapılmıştır.

19 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’da Anne-Baba ve Çocuk İletişimi eğitimi verilmiştir. Eğitimde Ebeveynlerin çocukla nasıl iletişime geçmesi gerektiği, olumlu disipline etme yöntemleri ve çocuğun gelişim dönemlerine değinilmiştir. Eğitim süresince katılımcılara, çocuğun gelişim dönemindeki ebeveyn tutumlarının hayatın diğer bölümlerinin biçimlenmesinde büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır.

27 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’da Aile İçi Şiddet Ve Korunma başlıklı eğitim verilerek, katılımcıların şiddetin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Eğitim süresince, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet durumlarında bireyin kendisinin korunma yolları ve şiddeti önlemek adına alınacak önlemler ve destekler üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda, şiddet anında başvurulacak resmi organlar hakkında da bilgi verilmiştir.

4 Ekim Çarşamba günü, Çocuk İstismarı ve Önleme başlıklı eğitim düzenlenmiştir. Eğitimde Çocuk İstismarının şekilleri, İstismarın nedenleri, çocuk üzerindeki etkileri, istismarı fark etme ve çocukla iletişim kurma yöntemleri ve istismarın fark edilmesi üzerine başvurulması gereken yerler ve süreç ile ilgili bilgi verilmiştir. Eğitimin ana teması ise çocuğu istismardan koruma yöntemleri üzerine kurulmuştur.

11 Ekim Çarşamba günü ise Mahremiyet Eğitimi verilmiş, bu eğitimde önemli bir sorun olan mahremiyet bilincini kazandırma üzerinde konuşulmuştur. Uygulamalı yöntemlerle çocuklara mahremiyetin nasıl kazandırılması gerektiği, önemi ve çocukların yaş gruplarına göre nasıl anlatılacağı hakkında bilgi verilmiştir. Kalabalık ailelerde mahremiyete dikkatin önemi ve yöntemlerine vurgu yapılmıştır.

Yapılan tüm eğitimlerde, aktif katılım sağlanması hedeflenmiş ve sorularla katılımcıların bilgisinin kalıcı olması sağlanmaya çalışılmıştır. Uygulamalı yöntemler ve yaşantısal grup aktivitelerin yer aldığı eğitimlerde katılımcılara kalıcı öğrenmenin ilk üç adımı olan bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma sağlanması hedeflenmiştir.  Artan katılımcı sayısının ve gelen talebin eğitimlere devam edilmesi gerektiğinin göstergesi olduğu düşünülmektedir.