Evde Sağlık Hizmetleri
09 Eylül 2019


1. Amaç

 1.1. Hastanemiz bünyesinde sunulan evde sağlık hizmetleri biriminin; verdiği hizmetlerin tanımlanması, birime müracaat, hasta kabulü ,muayene , hasta takibi ve verilen hizmetin sonlandırılması ile ilgili faaliyetler için metot belirlemektir.

2. Kapsam

2.1. Hastanemizdeki evde sağlık hizmetleri birimini kapsar.

3. Tanımlar

3.1. Evde sağlık hizmeti; İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesidir.

4. Kısaltmalar

5. Sorumlular

5.1. Sorumlu Hekim

5.2. Görevli Sağlık Personeli

6. Faaliyet Akışı

6.1 Müracaat:

6.1.1. Hastanemize Şahsen Başvuru: İlgili birimden veya hastanemizin evde sağlık hizmetleri başvuru formunu doldurarak ilgili birime başvurulur.

6.1.2. Telefonla Başvuru: Hastanemiz telefonu 0438 411 38 19 tuşlanarak ilgili kişiyle konuşularak müracaat yapılabilir.

6.2.  Hasta Kabulü-Muayene: Telefon veya ilgili form ile yapılan başvurular, birim sorumlusu tabibe havale edilir. Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda duruma göre, tabip ve görevli sağlık personeli tarafından ikametine gidilerek vaka yerinde değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu konusunda, menfi veya müspet olup olmadığına bakılmaksızın, en kısa sürede bilgi verilir. Başvurusu olumsuz neticelenenler sebepleri konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Evde

sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine evde sağlık hizmetleri rıza belgesi okutulup imzalattırılır.

6.3. HastaTakibi: Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda hastanın takibi yapılır.

6.4.  Verilen Hizmetin Sonlandırılması: Evde sağlık hizmeti alan veya almaya devam eden kişinin kendi isteğiyle hizmeti sonlandırılması ya da ilgili hekim tarafından evde sağlık hizmeti ihtiyacının gerek kalmadığı kararı ile ilgili form doldurularak verilen hizmet sonlandırılır.

7.İlgili Dökümanlar