Opr.Dr.Tolga EROĞLU
09 Kasım 2022

drtolga.jpg
Op. Dr. Tolga EROĞLU
ÜROLOJİ


Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi

21 Ağustos 1991

Doğum Yeri

Seyhan

E-Posta Adresi

drtolgaeroglu@gmail.com

Medeni Durumu

Bekâr

İlgi Alanları

Müzisyenlik, Fotoğrafçılık ve Ressamlık

Eğitim Bilgileri

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016

Akademik Not Ortalaması:3,56/4,00 (86.8/100.0)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2014-2015

Clinical Clerkship

Deneyim Bilgileri

09.2016 – 03.2017

Muş Korkut İlçe Devlet Hastanesi– Acil Doktoru

03.2017 – 06.2017

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi– Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi

06.2017 – 06.2019

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi– Üroloji Araştırma Görevlisi

06.2019 – 04.2022

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi– Üroloji Araştırma Görevlisi

07.2022 – Halen

Şemdinli Devlet Hastanesi– Üroloji Uzmanı

Yabancı Dil

İngilizce

2014 YDS – 80/100

Almanca

A1 Sertifikası

Tıpta Uzmanlık Tezi

Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi İle Tümör Yüksekliğinin Tümör Temas Uzunluğuna Oranının Preoperatif Tümör Derecesiyle İlişkisi

Tez Yazarı:Tolga EROĞLU

Tez Danışmanı:Mustafa KADIHASANOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,İstanbul SUAM, Mart 2022

Makaleler

Papillary Type Renal Cell Carcinoma with Sarcomatoid Differentiation.

Tolga Eroğlu, Berrin Yalçın, Hikmet Köseoğlu.

Sch J Med Case Rep, 2022 July 10(7): 651-654

 

Impaired semen parameters in patients with confirmed SARS-CoV-2 infection: A prospective cohort study

Yaşar Pazir,TolgaEroglu, Ayşe Köse, Taha Bulut, Mustafa Kadihasanoglu

Andrologia. 2021;53(9):e14157

 

Urothelial Carcinoma with Rhabdoid Features.

Hikmet Köseoğlu,TolgaEroğlu.

Sch J Med Case Rep, 2022 July 10(7): 647-650

 

Incidental ureteral fibroepithelial polyp.

Hikmet Köseoğlu,TolgaEroğlu, Celal Akdemir, Cem Leblebici

Proc (Bayl Univ Med Cent).2020;33(4):684-685

 

Evaluation of ABO blood groups and blood-based biomarkers as a predictor of growth kinetics of renal angiomyolipoma.

Burak Arslan, Okan Gürkan,TolgaEroglu,AsımAvcı, Enver Ozdemir

International urology and nephrology, 2018;50(12), 2131–2137.

Konferans Bildirileri

Status of SWL indicated patients with urolithiasis during the era of SARS-CoV-2 pandemia.

T. EROĞLU, H. KÖSEOĞLU, E. YARDIMCI, H. E. ARACI, C. ACER.

SIU Regional Meeting in Urological Care, June 10-12, 2022, Istanbul.

 

Yüksek Dereceli Mesane Kanserinin Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisi,

T. EROĞLU, T. B. BULUT, E. ARI & M. KADIHASANOĞLU.

2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Günleri 11-13 Mart 2022, Istanbul.

 

Bilgisayarlı Tomografide Tümör Yüksekliğinin Ölçülmesi ile Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinin Preoperatif Derecelendirilmesi: Pilot Çalışma

T. EROĞLU, U. YUCETAS, E. SONMEZAY & M. KADIHASANOĞLU.

2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Günleri 11-13 Mart 2022, Istanbul.

 

Microscopic hematuria: a classical definition in a modern lab era.

H. KÖSEOĞLU,T. EROĞLU, H. E. ARACI, E. YARDIMCI, S. AKTAŞ.

SIU Regional Meeting in Urological Care, June 10-12, 2022, Istanbul.

 

The effect of variant histopathology on survival in prostate adenocarcinoma.

H. KÖSEOĞLU, S. AKTAŞ,T. EROĞLU, E. YARDIMCI, H. E. ARACI.

SIU Regional Meeting in Urological Care, June 10-12, 2022, Istanbul.

 

Incidental ureteral fibroepithelial polyp

H. KÖSEOĞLU,T. EROĞLU, C. AKDEMİR & H. TURAN.

10th Online Eurasian Uro-Oncology Congress, Istanbul, 27-28 June 2020,

 

Determinants for biochemical recurrence after volumetric modulated arc therapy in localized prostate cancer.

B. INANÇ, H. KÖSEOĞLU, E. ARI, E. YARDIMCI,T. EROĞLU.

SIU Regional Meeting in Urological Care, June 10-12, 2022, Istanbul.

 

Soliter Böbrekte Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi

U. YÜCETAŞ, M. KADIHASANOĞLU,T. EROĞLU,S. AKTAŞ, H. KÖSEOĞLU

6. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 5- 8 Mart 2020 Antalya

 

Soliter Böbrekte Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi,

U. YÜCETAŞ, M. KADIHASANOĞLU,T. EROĞLU, H. KÖSEOĞLU

14. Üroonkoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2019.

 

Geçirilmiş üreter taşı öyküsünün 5-10 mm çaplı üreter taşlı hastalarda spontan pasaja etkisi

N. C. ÇİLESİZ,T. EROĞLU, A. ÖZKAN, A. İ. HAZAR, C. T. GEZMİŞ & E. ÖZDEMİR.

26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne.

 

Üreter taşı hastalarında tanı anındaki lökositürinin spontan pasaja etkisi

N. C. ÇİLESİZ, A. ÖZKAN, B. ARSLAN, B. ÇETİN,T. EROĞLU& E. ÖZDEMİR.

26. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Girne.

Kitap Çevirileri

Tolga EROĞLU, AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ (EAU) CEP KILAVUZLARI (2018) ERKEK İNFERTİLİTESİ KILAVUZU (s. 225 - 241)

Sertifikaları

Ürolojik Cerrahi Derneği, Retrograd İntrarenal Cerrahi Sertifikası, 26 Mart 2022

Türk Cerrahi Derneği, Temel Cerrahi Sertifikası, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 8 Nisan 2017